اسانس های فوق بحرانی


متخصصان ما با بهره گیری از آخرین روشهای اسانس گیری زمینه روش های پیشرفته را در صنایع ارايه می دهند. اسانس های فوق بحرانی با استفاده از روش استخراج با سیال Supercritical CO2 ویژگیهای خاصی را برای اهل فن ارایه می دهند.کمی صبر کنید...

دسته‌بندی